Voordelen op een rijtje

In de praktijk blijkt dat ondernemers van goede wil zijn als het op energiebesparing aankomt. Ze verdwalen echter in het woud van regelgeving. Ze zoeken antwoord op de volgende vragen. Wat zijn de verplichtingen, welke maatregelen moet ik nemen, waar kan ik hulp krijgen zonder de regie uit handen te geven, wat kost het, wat levert het op en op welke termijn? Stimulerend Toezicht helpt!

Inzicht in verbruik en besparingen

Het bedrijf krijgt de beschikking over een energiebeheersysteem (EBS) dat inzicht verschaft in de wettelijk verplichte maatregelen om energie te besparen. Deze slimme technologie laat ook het exacte energieverbruik zien, wanneer het tijd is voor de volgende stap in de besparingen, wat dat kost en hoeveel die maatregel financieel oplevert.


Automatische melding aan de Rijksdienst Voor Ondernemers

Het EBS regelt de melding aan de RVO, waarmee het bedrijf aan zijn informatieplicht voldoet.


Drie jaar zonder handhaving

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) laat drie jaar lang de controle op energiebesparing achterwege.


Regie over het proces

Het EBS verschaft alle relevante informatie om zonder bemoeienis van derden maatregelen te nemen die energie besparen.


Krachtenbundeling

De oprichting van een inkoopcollectief kan veel financieel voordeel opleveren. De data uit het EBS geven het collectief inzicht hoeveel precies.