De concept Project Opdracht

Concept Projectopdracht  klaar

De concept Projectopdracht voor de ontwikkeling op de Emmalocaties is klaar! Deze Projectopdracht is opgesteld op basis van de oogst uit de Druk-uw-stempel Route bijeenkomsten en de Rode Draad sessies. We verwachten dan ook dat u veel hieruit zult herkennen. De projectopdracht is, na besluitvorming door gemeenteraad, de formele basis voor wat er op de Emmalocaties ontwikkeld kan gaan worden. Het bevat de uitgangspunten voor de toekomst van de beide locaties. Deze uitgangspunten worden in de volgende fase van het project verder uitgewerkt in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen. Zo wordt het stap voor stap concreter wat er precies gaat komen. De uitdaging is om samen een fijne woonomgeving te creëren die het karakter van de wijk versterkt en betekenis geeft aan een duurzame, sociale, veilige en vitale gemeenschap.

Uitgangspunten en bouwstenen

Zo staat er bijvoorbeeld in dat het beschermd dorpsgezicht bepalend is voor wat er op beide locaties wordt ontwikkeld en dat laagbouw (t/m drie bouwlagen) in ieder geval voor de Fortlaan het uitgangspunt is. Naast het beschermde dorpsgezicht is ook de kenmerkende groenstructuur van de omgeving in grote mate bepalend voor de ontwikkelpotentie van de twee locaties. Ook staat in de concept Projectopdracht dat wonen de hoofdfunctie wordt. De woningen die er komen zijn variërend in prijs en zijn vooral geschikt voor kleine huishoudens, in de eerste plaats voor senioren. Ook zal 1/3e van de woningen binnen het sociale segment vallen en bouwen we voor tenminste één woon/zorginitiatief voor ouderen of kinderen.

Wat vindt u van de concept Projectopdracht?

We zijn benieuwd wat u van de concept Projectopdracht vindt. Waar wordt u enthousiast over of wat mist u misschien nog? Ook horen we graag in hoeverre u er tevreden over bent!

Reageren op de concept Projectopdracht was mogelijk tot en met 28 maart 2021.

Vervolg

De reacties verwerken wij in een reactienota en waar nodig scherpen wij de concept Projectopdracht aan. De aangescherpte Projectopdracht leggen we vervolgens voor aan het college van burgemeester en wethouders (college). Dat zal in april 2021 zijn. Wanneer het college akkoord gaat vraagt zij vervolgens aan de gemeenteraad om over de Projectopdracht te besluiten.

deel deze pagina