Druk uw stempel op de toekomst van de Emmalocaties

Samen met de buurt stellen we vast wat er op deze locaties wenselijk en mogelijk is. Tijdens de druk-uw-stempel route wisselen we hierover ideeën uit. We verzamelen de Oogst en trekken hier de Rode Draad uit. Die Rode Draad wordt vertaald naar een ontwikkelopdracht voor de locaties. De gemeenteraad stelt die vast, zodat de ideeën uitgewerkt kunnen worden in een plan. l’route

Voorafgaand aan de 'Druk-uw-stempel'-route

Voorafgaand aan de 'Druk-uw-stempel'-route is er een Vertrekpuntnotitie opgesteld. Ook kregen buurtbewoners een vooraankondiging in de bus. Twee weken voor de bijeenkomst is er geflyerd in de buurt. De documenten vindt u via de knop hieronder.

Wethouder Nico Schimmel nodigt u uit

Impressie

Op zaterdag 26 en maandag 28 september zetten we met elkaar de eerste stap om vorm te geven aan de ontwikkeling van de Emmalocaties tijdens de ‘druk-uw-stempel’-route op de oude Emmaschoollocatie aan de Fortlaan. Dit gebeurde geheel corona-proof in groepjes van zes personen.

Meer dan honderd deelnemers, voornamelijk buurtbewoners en enkele vertegenwoordigers van bijvoorbeeld woningcorporaties, zorgorganisaties en ondernemers liepen langs vijf haltes in het gebouw en gingen in gesprek met elkaar.


De boodschap bij halte 1

Dit gaven wethouder Nico Schimmel en projectleider Ard Bolks de deelnemers mee bij de eerste halte.


De Oogst

De 'Druk-uw-stempel'-bijeenkomsten leverden veel informatie op. Deze oogst is gebundeld in het document ‘De oogst van de ‘Druk-uw-stempel’-route’. De vervolgstap is om samen de rode draad te bepalen die de basis vormt voor de projectopdracht.

Foto's

Hieronder ziet u een impressie van de 'Druk-uw-stempel'-route.

deel deze pagina