Ontwikkeling Emmalocaties

De voormalige locaties van de Koningin Emmaschool aan de Fortlaan en de Slochterenlaan (inclusief het speelveld) krijgen een nieuwe invulling. Samen met de buurtbewoners stelt gemeente Gooise Meren vast wat er op deze locaties nodig en gewenst is. Zo ontstaat een gezamenlijk plan, een concept-Projectopdracht waarover de gemeenteraad dit jaar een besluit neemt. de ‘druk-uw-stempel’route

Hoe ziet het proces en de planning eruit?

1. Wij hebben tijdens de ‘Druk-uw-stempel Routes’ (eind september en eind oktober) met meer dan 120 deelnemers ideeën uitgewisseld. En er is ook veel gereageerd op de zaken die voor het college van B&W vaststaan of richting geven. We hebben uit de oogst van deze ‘druk-uw-stempel routes’ de Rode draad getrokken. 2. De Rode draad bepaalt de koers en gebruiken wij om de Opdracht te formuleren voor de ontwikkeling van de Emmalocaties. 3. Die Opdracht beschrijft op hoofdlijnen de toekomst van de Emmalocaties. Daar horen ook een aantal concrete Bouwstenen bij, zaken die in ieder geval in de toekomstige plannen een plek moeten krijgen. 4. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de Opdracht vast. 5. Daarna start de volgende fase van het project waarin wij wederom samen met u het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) willen opstellen. Het SPvE is een nadere uitwerking en detaillering van de beschrijving op hoofdlijnen die in de Opdracht staat. Ook de Bouwstenen worden tot in detail verder uitgewerkt. Hierin staat dan omschreven wat er precies op de Emmalocaties moet komen en waar dat aan moet voldoen. Op basis van dit document kan een ontwikkelaar aan de slag om te gaan ontwerpen en realiseren. In onderstaand schema ziet u de actuele planning (onder voorbehoud) tot en met de besluitvorming van de projectopdracht (stap 4).


deel deze pagina