Wijkagenda: een plan voor de wijk

Waarom een Wijkagenda

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk om in een wijk aandacht te hebben voor de juiste onderwerpen die er toe doen in een wijk. Dat kan alleen als de gemeente weet wat inwoners belangrijk vinden in hun wijk. Zo kunnen inwoners en gemeente samen de leefomgeving in wijken en buurten beter en mooier te maken is. De wijkagenda kan daarbij helpen. Hierin leggen we vast wat specifieke kenmerken zijn van de wijk en bespreken we samen met inwoners uit de wijk wat de opgaven en kansen zijn en welke daarvan het meest belangrijk zijn.

Eind 2021 is de gemeente Gooise Meren gestart met een wijkagenda voor 4 wijken. Een wijk kan ook een buurt of zelfs stad of dorp zijn, zoals bijvoorbeeld Muiden. We starten met een wijkagenda voor Bussum-Centrum, Oostereng (Bussum), Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven (Naarden) en Muiden. In een wijkagenda staan belangrijke opgaven en kansen. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers van de gemeente bepalen samen wat het meest belangrijk is. De 4 wijken zijn bewust gekozen voor het maken van een wijkagenda. Samenwerkingspartners zoals buurtplatforms, ondernemers en andere organisaties zijn in deze 4 wijken al langere tijd met de gemeente in gesprek over de ambities voor de wijk of er is al eerder over een specifiek onderwerp gesproken dat leeft in de wijk. Omdat er voor deze wijken al veel voorwerk is gedaan, is de stap naar de wijkagenda makkelijk te maken.

Wat is de wijkagenda

Dé wijkagenda is uiteindelijk een overzicht met belangrijke verbeteringen voor de wijk. Het geeft daarnaast inzicht in specifieke kenmerken van de wijk zoals hoeveel mensen er wonen, wat de leeftijdsopbouw is, wat het gemiddelde inkomen is en hoeveel woningen er zijn. De wijkagenda is een duidelijk overzicht dat helpt in het gesprek en de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Helder voor de inwoners en helder voor de gemeente. Ieder jaar toetsen we met de wijk of we nog op de goede weg zitten.