Mobiliteitsvisie Goed en veilig op weg

Met een visie op mobiliteit en parkeren zorgen we ervoor dat Gooise Meren goed en veilig bereikbaar blijft nu en in de toekomst.

De opgave

Vanaf de zomer 2019 is hard gewerkt aan de Mobiliteitsvisie Goed en Veilig op weg. De opgave was een Mobiliteitsvisie te maken waarin de onderwerpen verkeersveiligheid, leefbaarheid, innovaties en duurzaamheid, bereikbaarheid en doorstroming, toegankelijkheid en parkeren samenkomen. De opgave was ook een visie te maken om de knelpunten van vandaag op te lossen, maar vooral om de uitdaging van morgen het hoofd te bieden. “Er ligt een compleet en integraal plan, het plan heeft ambitie maar we zijn de realiteit niet uit het oog verloren”, aldus Nico Schimmel. Bij de visie zijn inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners op verschillende momenten betrokken geweest. Het college van burgemeester en wethouders legt het document nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Op 2 december 2020 praten de raadsleden er voor de eerste keer over.

We vroegen u mee te denken

Bekijk het filmpje van wethouder Nico Scimmel: "We maken een plan waarin we goede en slimme keuzes maken met elkaar zodat het ook de leefbaarheid ten goede komt, nu maar zeker ook voor de toekomst. Daar hebben we uw mening bij nodig."

De visie in beeld